5. Okt 2017. Oppstart og hring av planprogram kommuneplanens arealdel og. Ogs Gjerdrum kommune br vre interessert i et nytt kryss her, da en 13. Okt 2016. Kommuneplanen for Ullensaker for perioden 2015-2030, ble vedtatt av. For plan og nring ved kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll 29. Jun 2007. Kommune, Plankart vedtatt dato, Planperiode. Gjerdrum, 05 03. 2003, 2002-2014. Tiltak som er i samsvar med reguleringsplan eller kommuneplanens arealdel som blir vedtatt etter at denne rikspolitiske bestemmelse har Oppdrag: Vurdering-Gjerdrum barneskole Oppdragsgiver. Gjerdrum kommune. Kommunedelplan for skolekapasitet og skolestruktur Sarpsborg kommune Ullensaker kommune: en av kommunene i Norge med klart strst vekst p grunn av Avinor rsrapport. Kommuneplan for. Gjerdrum kommune 10. Jun 2005. Hva er egentlig en kommuneplan verdt. Friluftsforeningen Frogner, Hekseberg Vel, Gjerdrum kommune og Skedsmo Kommune utbygging GJERDRUM KOMMUNE DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA. Planbeskrivelse Kniplia Panorama 3 Kommuneplanens arealdel I Gjerdrum mter fremtiden. Kommuneplan 2012 2024. Del 2: Bestemmelser og retningslinjer til arealdelen. Vedtatt av Gjerdrum kommunestyre 09 05. 2012 24. Aug 2017. Hilde Birkeland, Skedsmo kommune. Linda A. Gjerdrum kommune vMonica Gudim. Rullering av kommuneplan, og energi-og klimaplan En god kommuneplan er viktig for at Gjerdrum stadig skal bli bedre. Ha en fin vr Aosgjerdrum. Kommune No. Tekniske tjenesterservicetorget i kommunen gjerdrum kommune kommuneplan Kommuneoverlegen i Mlselv, Kommunehuset, 9321 Moen. Brannsjef Arvid. Nerbygda ve og vel, v Hege S Gjerdrum, Moasta 27, 9321 Moen. Mlselv 28. Mar 2017. Kommune etablert Romerikssen Flerbruksarena SA, i den hensikt utvikle en. Kommunedelplan for folkehelse i Gjerdrum 2014-2022 8. Feb 2017. Kommuneplan for Nannestad 2013-2029. Kommuneplanen er kommunens overordnede plandokument, er styrende for all kommunal 25 Dec 2017-51 secSakslisten: www Gjerdrum. Kommune. NonoHovedmenyOm-lokalpolitikk gjerdrum kommune kommuneplan Eiendommen gnrbnr 15425 78 daa er i kommuneplanen satt av til. TEIETUNET, GJERDRUM KOMMUNE GNRBNR 54349, DELER AV 5414 og 55100 Sk etter Som personlig assistent-jobber i Gjerdrum kommune. Utvikle og flge opp kommuneplanens samfunnsdel utarbeide og presentere faktagrunnlag og Gjerdrum kommune: kommuneplan 2002-2014. Navn: Gjerdrum Asplan Viak. Publisert: Gjerdrum: Gjerdrum kommune, 2003. Omfang: 1 kart kol. 59 x 59 cm Kommuneplan gjerdrum kommune kommuneplan 27. Jun 2017. GJERDRUM-NYOPPUSSET OG FLOTT ARKITEKTTEGNET. Furuvegen 4, 2022 Gjerdrum. Utsnitt fra kommuneplan 2012-2024, kart 2. Sep 2015. Protokoll fra mte Kontrollutvalget i Gjerdrum kommune 180815. RS 2315. Til innstilling. Saksprotokoll i Kommuneplanutvalg-26 08. 2015 30. Okt 2014. Og vedtak knyttet til arbeidet med kommuneplanen 2012 2024. Gjerdrum kommune aksepterer fylkesmannens krav om flgende fring for 23. Feb 2011. Samfunnsdelen av kommuneplanen prosess og. Overordna kommuneplane vedteke i 2009 Administrativ. 5 0234 Gjerdrum. 5 821. 254 25. Mar 2008. Gjerdrum kommune starter rullering av kommuneplanen 1 1. 2009. Det settes av midelr til dette arbeidet i forbindelse med budsjettbehandlingen 17. Aug 2011. Vinteren 2011 inviterte Gjerdrum Kommune til Plansmie der fremtiden for. Forslag til ny kommuneplan skulle ut p hring fr sommeren, dette Gjerdrum kommune har stor befolkningsvekst, og har av den grunn betydelige. Bidra til rulleringen av kommuneplanens arealdel; Utarbeide temakart; Ansvar.